Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: > Αρχική Σελίδα > Πιστοποίηση Χρήστη Σύνδεση   
  Νέος χρήστης
    
 
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά
 
Όνομα *:
Επίθετο *:
Όνομα Πατρός *:
Προσωνύμιο (username) *:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email) *:
Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Χώρα):
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο *:
Κινητό Τηλέφωνο:
Φαξ: