Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Γενικά > Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης Σύνδεση   
  Ενέργειες δημοσιοποίησης και προβολής του έργου
    
 

Οι ενέργειες προβολής και δημοσιοποίησης είναι το τελικό στάδιο ενός έργου ψηφιοποίησης. Με την παρουσίαση του έργου στο κοινό και σε συνέδρια, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις γίνονται γνωστά τα αποτελέσματά του, γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού, αλλά και πιθανών συνεργατών σε μια μελλοντική προσπάθεια.

Οδηγίες

  • Καλό είναι να γίνονται παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του έργου σε συνέδρια, ημερίδες και συναντήσεις, ώστε να προσελκύεται και το ενδιαφέρον των ειδικών, πέρα από το ευρύ κοινό.
  • Για την επιτυχημένη προβολή του έργου καλό είναι να ακολουθηθούν δοκιμασμένες τεχνικές, όπως ο προσδιορισμός των ομάδων πληθυσμού με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο και η προβολή της αξίας του έργου.
  • Η προβολή της αξίας του έργου προτείνεται να γίνει μέσα από δελτία τύπου και ανακοινώσεις στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα, από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υψηλής ποιότητας διαφημιστικά φυλλάδια τα οποία καλό είναι να έχει επιμεληθεί γραφίστας.
  • Η προβολή του έργου μπορεί ακόμα να επιτευχθεί και με τη διανομή πληροφοριακού υλικού, όπως αντίγραφα ψηφιοποιημένων φωτογραφιών κλπ.
  • Για τη δημιουργία ταυτότητας για την ψηφιακή συλλογή και τη μακροπρόθεσμη αναγνώρισή της από το κοινό, καλό είναι να δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο λογότυπο για το έργο.
  • Συνιστάται να κρατούνται στατιστικά πρόσβασης στα ψηφιακά αντικείμενα και να αξιοποιούνται τα στοιχεία αυτά στην καλύτερη προβολή του έργου.

Σχόλια

Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία της ψηφιακής συλλογής, οι χρήστες θα επιθυμούν να ενημερωθούν για το είδος των ψηφιακών αντικειμένων και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Για το λόγο αυτό, το υλικό προώθησης του έργου μπορεί να διανεμηθεί στο ειδικούς, αλλά και σε όλους τους πιθανούς χρήστες των αποτελεσμάτων του. Άλλη μια λύση για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του γενικού κοινού για το έργο είναι η ενημέρωσή του καθ’ όλη την πορεία του έργου σχετικά με την πρόοδο των εργασιών.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για την ανακάλυψη ιδεών σχετικά με την προβολή του έργου είναι η παρακολούθηση των προωθητικών ενεργειών των έργων άλλων οργανισμών.

 
Προηγούμενη Σελίδα   

Εισαγωγή
Διαχείριση τη διαδικασίၠψηφιοποίησης
Ομάδα εργασίας
Εκπαίδευση του προσωπικού
Συνεργασία με τρίτους
Κόστος
Ενέργειες δημοσιοποίησης και προβολής του έργου