Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: Αρχική Σελίδα > Πρότυπα > Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου Σύνδεση   
  Εισαγωγή
    
 

Η δημιουργία και προβολή τρισδιάστατου περιεχομένου βρίσκει εφαρμογές στην παρουσίαση τρισδιάστατων αντικειμένων, στη δημιουργία εικονικών μουσείων και στην περιήγηση σε μνημεία και χώρους με μεγάλη πολιτιστική και ιστορική αξία.

Στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρθηκε ότι μια εναλλακτική λύση χαμηλότερου κόστους για την παρουσίαση τρισδιάστατου περιεχομένου είναι το ψηφιακό βίντεο. Τα μειονεκτήματά του είναι ότι δεν προσφέρει την τόσο ελκυστική για τους χρήστες αλληλεπιδραστική μεταχείριση των τρισδιάστατων αντικειμένων και την περιήγηση στους χώρους που μπορεί να προσφέρει ένα τρισδιάστατο μοντέλο.

Οι τεχνολογίες τρισδιάστατης αναπαράστασης καλύπτονται με λεπτομέρεια στην αντίστοιχη μελέτη. Άλλες πηγές από τις οποίες μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου είναι ο ιστότοπος του web3D consortium http://www.web3d.org.

 
Επόμενη Σελίδα

Εισαγωγή
VRML (Virtual Reality Markup Language)
Shockwave 3D