Εκτύπωση
Γενικά
Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες
Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης
Επιλογή Περιεχομένου
Προετοιμασία για ψηφιοποίηση
Μεταχείριση των πρωτοτύπων
Ψηφιοποίηση
Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
Μεταδεδομένα
Ενέργειες ανάδειξης - προβολής
Πνευματικά Δικαιώματα
Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

Πρότυπα
Πρότυπα κειμένου
Πρότυπα εικόνας
Πρότυπα ήχου
Πρότυπα βίντεο
Πρότυπα τρισδιάστατου περιεχομένου
Πρότυπα μεταδεδομένων
Πρότυπα ταξινόμησης και ονοματολογίας

Τεχνικές Οδηγίες

Κέντρα Αριστείας
Λογισμικό ανάδειξης
καλών πρακτικών

Βήμα Συζητήσεων
Συντελεστές
 Διαδρομή: > Αρχική Σελίδα > Φόρμα Επικοινωνίας Σύνδεση   
  Φόρμα Επικοινωνίας
    
 

Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Εργαστήριο Πληροφορικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων
Κτίριο Β
26500 Πάτρα - Ρίο, Ελλάδα
 
Τηλεφωνικά: +30 2610 996900, Fax: +30 2610 969001
 
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail): elan@hpclab.ceid.upatras.gr
 
Ή απευθείας, με τη βοήθεια της παρακάτω φόρμας:
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
 
Όνομα *:
Επώνυμο *:
Τηλέφωνο :
Ηλεκτρονικό μήνυμα (E-mail) *:
Θέμα *:
Το μήνυμά σας *: