Ψηφιοποίηση Πολιτιστικού Περιεχομένου, Καλές Πρακτικές
και θέματα Πνευματικών Δικαιωμάτων

Επιστροφή στην σελίδα του εργου

Φωτογραφίες

Ομιλητές

Διαλείμματα

Κοινό


Τηλέφωνο πληροφοριών: 2610993805Η αναμετάδοση στο Διαδίκτυο υποστηρίχθηκε από το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών (UPnet) σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας MINERVA
(Ministerial NEtwoRk for Valorising Activities in Digitisation)