Ψηφιοποίηση Πολιτιστικού Περιεχομένου, Καλές Πρακτικές
και θέματα Πνευματικών Δικαιωμάτων

Επιστροφή στην σελίδα του εργου

Το Πανεπιστήμιο Πατρών
Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων
και
το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων & Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων
διοργάνωσαν ημερίδα με τίτλο

Ψηφιοποίηση Πολιτιστικού Περιεχομένου Καλές Πρακτικές και θέματα Πνευματικών Δικαιωμάτων

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2005

Η ημερίδα οργανώθηκε στο πλαίσιο των έργων
"Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσμη Διατήρηση
του Πολιτιστικού Περιεχομένου στην Ευρώπη"
, του Πανεπιστημίου Πατρών
και
"Πρακτικός Οδηγός για την προστασία και Διαχείριση των Πνευματικών Δικαιωμάτων
του Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου"
, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 65 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" 2000-2006 του Γ' Κ.Π.Σ.

Τηλέφωνο πληροφοριών: 2610993805Η αναμετάδοση στο Διαδίκτυο υποστηρίχθηκε από το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών (UPnet) σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας MINERVA
(Ministerial NEtwoRk for Valorising Activities in Digitisation)